Choraeuspriset 1995

tilldelas

Lolan Björkman

för hennes rena, intensiva lyrik, en vandring från existentiell vånda mot växande insikt.

Prissumman är 9000 mark.