Choraeuspriset 1996

tilldelas

Sven-Erik Klinkmann

för att han i sitt författarskap intensivt och ständigt försöker väga den snabbt förbiglidande stundens specifika vikt i förhållande till liv andra stunder.

Prissumman är 9 500 mark.