Choraeuspriset 1998

tilldelas

Anita Wikman

för att hon sedan 1974 berikat den svenskösterbottniska litteraturen med starkt berörande dikter, noveller och romaner, vilka inkännande beskriver människornas vardag, kärlek, sorg, lidande, arbete och den sega viljan att ständigt komma vidare – trots allt.

Prissumman är 15 000 mark.