Choraeuspriset 1999

tilldelas

Ralf Norrman

för lysande stilkonst i banbrytande gärning.

Prissumman är 20 000 mark.