Choraeuspriset 2001

tilldelas

Gösta Ågren

för hans utomordentligt framgångsrika författarskap under närmare fem decennier. Gösta Ågren har sedan lång tid tillbaka framstått som en av Svenskfinlands mest framstående lyriker. Han har gett ut ett tjugotal diktsamlingar, av vilka Jär, Städren och Hid har nått fram till en stor krets av lyrikvänner. Ågrens dikter lyfts ofta fram som lysande facklor i artiklar och tal inom vitt skilda genrer.

I sin ungdom arbetade Gösta Ågren som journalist, och som fri författare har han med kraft engagerat sig i den offentliga kulturpolitiska debatten. Gösta Ågren redigerade stridsskriften Hurrarna (1974), en bok som fått mycket stor betydelse för nationalitetsdebatten i Svenskfinland. Samtidigt har han tagit ett starkt personligt ansvar för den litterära utvecklingen i Svenska Österbotten. År 1973 tog han initiativet till Författarnas andelslag, och drygt tio år senare var han med i planeringen av Förlagsaktiebolaget Scriptum.

Gösta Ågren har gett ett intressant tillskott till den litteraturvetenskapliga forskningen med sin doktorsavhandling Kärlek som i allting bor, som behandlar Dan Anderssons liv och diktning 1916–1920. Året innan publicerade han den litterära studien Dan Anderssons väg. Ågrens tillskott till den historiska forskningen är Vår egen historia, en krönika om det finlandssvenska folkets öden (1977). Denna publikation väckte stort och berättigat uppseende och vann genklang i vidsträckta kretsar. Sitt intresse för det svenskösterbottniska hantverket har Ågren dokumenterat i boken Hammarbandet, som behandlar österbottniska allmogebåtar.

Gösta Ågren har skapat sig en uppmärksammad ställning på den litterära arenan i Norden. Som erkänsla för sitt konstnärliga skapande, främst inom lyriken, tilldelades han Finlandiapriset 1989.

Prissumman är 40 000 mark.