Choraeuspriset 2009

tilldelas

Bertel Nygård


för hans mångåriga och framgångsrika gärning som kulturjournalist och orädd försvarare av det fria ordet. Han är förvisso en konsekvent försvarare av den öppna samhällsdebatten, men är lika principfast i kravet på att debattörerna inte gömmer sig bakom dunkla signaturer.

Som Vasabladets kulturchef har Bertel Nygård sett till att litteraturen och andra konstformer getts utrymme på tidningens kultursidor. Som en kuriositet kan nämnas att senaste år publicerade hans tidning flera bokrecensioner än en stor kvällstidning i Stockholm! Bertel Nygård har varit verksam inom Svenska Österbottens litteraturförening och Horisonts redaktionsråd. I slutet av 1970-talet var han redaktör för ungdomstidningen Österbottniska Posten.

Vid sidan av journalistiken har Bertel Nygård intresserat sig för språkvård. Han har bland annat varit medlem av den finlandssvenska språknämnden och sitter för närvarande i den nygrundade mediespråksgruppen med ansvar för språkvård inom press, radio och tv.

Bertel Nygård är kanske mest känd för en bredare läsekrets genom veckokrönikan Lugna gatan, där han i bästa Guss Mattsson-stil med humor, självironi, stilistisk elegans och spiritualitet kommenterar allt som rör sig i tiden. Samtidigt upprätthåller han i likhet med den legendariske redaktören Einar Hagman, dvs signaturen Neger, en intim kontakt med den svenskösterbottniska läsekretsen.

Prissumman är 10 000 euro.