Choraeuspriset 2014

tilldelas

Wava Stürmer

för hennes långa och framgångsrika diktargärning. Wava Stürmers författarskap är utomordentligt mångsidigt. Hon har sedan sin debutdiktsamling 1955 skrivit lyrik, romaner, deckare, teaterpjäser, hörspel, skrönor och berättelser, barnböcker och sångtexter. Dessutom har hon medverkat i ett flertal finlandssvenska antologier.

Wava Stürmer, född 1929 i Belgiska Kongo, har från 1970-talet varit en av de främsta som diktat i feministisk anda i Svenskfinland. Hon har själv påpekat att kvinnlighet och den kvinnliga aspekten på tillvaron är återkommande teman i hennes produktion. Diktsamlingen Det är ett helvete att måla himlar från 1970 innebar ett genombrott för författarskapet överlag och för författarens feministiska engagemang. Wava Stürmer är kanske mest känd utåt för den slagkraftiga sångtexten Vi är många. Den – jämte en annan av hennes sångtexter – ingick i det för kvinnorörelsen så betydelsefulla albumet Sånger om kvinnor, som gavs ut i Sverige 1971(nyutgåva 2009).

Stürmer var också tidigt aktiv i den litterära mobiliseringen i Österbotten, där Svenska Österbottens litteraturförening och tidskriften Horisont utgjorde viktiga forum. På lokal nivå var hon med om att starta Skrivarna i Jakobstad. I Stürmers skrivarstuga på Hamngatan väcktes också tanken på ett skrivarseminarium. År 1969 förverkligades idén på Norrvalla i Vörå. Wava Stürmer var sedan under många år en ofta anlitad föreläsare och handledare vid Vöråseminarierna. Författarturnéer genom landskapet, skrivarträffar och livliga kontakter med rikssvenska och nordiska kolleger är andra exempel på Stürmers engagemang för litteraturen under en viktig brytningstid.

Choraeuspriset 2014 ska ses som en erkänsla för långt och gediget arbete i skrivkammaren och på de litterära arenorna.

Prissumman är 10 000 euro.