Choraeuspriset 2016

tilldelas

Berndt Berglund

för en lyrik som med ett djupt personligt bildspråk rör sig mellan värld och sång. Hans dikter väjer inte för det smärtsamma i livet och präglas av ett omutligt krav på den lyriska formen. Stundtals uppvisar han en modernismens kaxighet, som när han utan teleskop säger sig nå nya galaxer och själv namnsätta dem.
Berndt Berglunds prosa är återhållen, okonstlad och självklar, samtidigt som den kan vara folklig, humoristisk och burlesk. Formsäkerheten präglar hans romankonst lika väl som lyriken.

Prissumman är 10 000 euro.

Här kan du läsa en intevju med honom.