Choraeuspriset 2017

tilldelas

Ann-Luise Bertell

för en mångsidig ordkonst som oavsett genre kännetecknas av stark känsla för formen. Hennes berörande dramatik, lyrik och prosa har rötterna stadigt förankrade i den österbottniska myllan. Ann-Luise Bertell ger röst åt dem som tystnat och lyfter fram människoöden som läsarna känner igen sig i.

Choraeuspriset är 10 000 euro.

Här kan du läsa en intevju med henne.