Choraeuspriset 2018

tilldelas

Gurli Lindén

för ett rikt och mångbottnat författarskap som inte skyr de brännande, existentiella frågorna. Hennes lyrik såväl som prosa genomsyras av en feministisk medvetenhet. I gränsöverskridande dikter förenar hon det naturnära med det mytiska och kosmiska, samt söker ständigt förklaringar till sin egen och allas vår plats i de stora sammanhangen. Som en av eldsjälarna inom den regionala förlagsverksamheten har
hon bidragit till den litterära mobiliseringen i Österbotten.

Choraeuspriset är 10 000 euro.

Här kan du läsa en intevju med henne.