Choraeuspriset 2019

tilldelas

Österbottens regionteater, Wasa Teater

för att på ett förtjänstfullt målmedvetet sätt ha uppfyllt sin uppgift som regionteater och främjat den österbottniska dramatiken. Med mottot ”Lokala upplevelser i världsklass” har den hundraårsjubilerande teatern fördomsfritt berett plats på scenen för österbottningarnas berättelser på österbottningarnas språk. Wasa Teater har även byggt broar till de talrika och populära österbottniska revyerna och sommarteatrarna och varit öppen för samarbete kring såväl regissörer och skådespelare som produktioner.

Choraeuspriset är 10 000 euro.

Här kan du läsa en intevju med Wasa Teater.