Choraeuspriset 2021

tilldelas

Författaren Catharina Östman

för ett författarskap som med bejakande öppenhet och ärlig nyfikenhet utforskat existentiella teman. Engagerat, men utan stora gester, har hon i såväl lyrik som prosa fångat och belyst ett brett spektrum av allmänmänskliga känslor. Hennes kartläggning av människans inre liv präglas av ett välkomnande, poetiskt anslag.

Choraeuspriset är 12 000 euro.

Här kan du läsa en intevju med Catharina Östman.