Choraeuspriset 2024

tilldelas

Författaren Peter Sandström

"för hans konsekventa och stilmedvetna berättarkonst där det självupplevda och det allmänmänskliga vävs samman, med empatisk blick för den komplexa dynamiken i våra avgörande relationer. Axeln Nykarleby–Åbo utgör fundamentet till hans litterära universum och innefattar frågor om tid, identitet och hemhörighet. Han har även aktivt och uthålligt verkat för att stödja den finlandssvenska litteraturen och värna författarnas intressen."

Choraeuspriset är på 12 000 euro. Pristagaren belönas för författarskap som helhet.

Här kan du läsa en intervju med Peter Sandström.