Choraeuspriset

Författaren Michael Choraeus har fått ge namn åt stiftelsens litterära pris. Det var det naturliga valet, säger författaren Gösta Ågren som satt i styrelsen 1995, när priset delades ut första gången.

– Vi ville ha ett värdigt och meningsfullt prisnamn. Choraeus poesi och storartade predikningar var främst ägnade freden och internationalismen. Han tillhörde förromantikerna, den första moderna, humanistiska generationen i svenskspråkig litteratur.

Choraeus var född i Vörå 1774 men reste i femtonårsåldern till Västerås, när hans far avlidit. Han togs om hand av släktingar, som såg till att han fick gå i gymnasium i Västerås och senare studera vid Uppsala universitet. Därefter var han verksam som informator i Jakobstad och Åbo en tid, innan han flyttade tillbaka till Sverige. Han avled i lungsot 1806.

Michael Choraeus vistades mest i Sverige men hade starka band till Finland, liksom Frans Michael Franzén, som postumt gav ut hans samlade dikter 1815.

– Förromantikens humanistiska generation har ett starkt finländskt inslag, säger Gösta Ågren.


Choraeuspriset delas ut utan ansökan. Pristagaren belönas inte i första hand för ett enskilt verk utan för författarskapet, inklusive författarskap som inte hunnit bli omfattande men visar på begåvning, skicklighet och originalitet. Även organisationer och institutioner som befrämjar den svenskösterbottniska litteraturen kan erhålla priset. (tillägg)

Pristagaren utses av stiftelsens styrelse.

Priset började delas ut 1995 och storleken var då 9 000 mark. I dag har prissumman vuxit till 10 000 euro. 2010 och 2012 delades inget Choraeuspris ut.


Pristagare

Lolan Björkman                       1995

Sven-Erik Klinkmann              1996

Carita Nyström                        1997

Anita Wikman                         1998

Ralf Norrman                          1999

Anna-Lisa Sahlström               2000

Gösta Ågren                            2001

Leif Sjöström                           2002

Christer Laurén                        2003

Ann-Helen Attianese                2004

Maria Sandin                           2005

Karl-Gustav Olin                     2006

Kaj Hedman                             2007

Marita Gleisner                        2008

Bertel Nygård                          2009

Ingen utdelning                     2010

Kenneth Myntti                       2011

Ingen utdelning                     2012

Ralf Andtbacka                        2013

Wava Stürmer                         2014

Eva-Stina Byggmästar        2015

Berndt Berglund                  2016

Ann-Luise Bertell                 2017

Gurli Lindén                 2018

Wasa Teater                2019