Choraeuspriset

Författaren Michael Choraeus har fått ge namn åt stiftelsens litterära pris. Det var det naturliga valet, säger författaren Gösta Ågren som satt i styrelsen 1995, när priset delades ut första gången.

– Vi ville ha ett värdigt och meningsfullt prisnamn. Choraeus poesi och storartade predikningar var främst ägnade freden och internationalismen. Han tillhörde förromantikerna, den första moderna, humanistiska generationen i svenskspråkig litteratur.

Choraeus var född i Vörå 1774 men reste i femtonårsåldern till Västerås, när hans far avlidit. Han togs om hand av släktingar, som såg till att han fick gå i gymnasium i Västerås och senare studera vid Uppsala universitet. Därefter var han verksam som informator i Jakobstad och Åbo en tid, innan han flyttade tillbaka till Sverige. Han avled i lungsot 1806.

Michael Choraeus vistades mest i Sverige men hade starka band till Finland, liksom Frans Michael Franzén, som postumt gav ut hans samlade dikter 1815.

– Förromantikens humanistiska generation har ett starkt finländskt inslag, säger Gösta Ågren.


Choraeuspriset delas ut utan ansökan. Pristagaren belönas inte i första hand för ett enskilt verk utan för författarskapet, inklusive författarskap som inte hunnit bli omfattande men visar på begåvning, skicklighet och originalitet. Även organisationer och institutioner som befrämjar den svenskösterbottniska litteraturen kan erhålla priset. (tillägg)

Pristagaren utses av stiftelsens styrelse.

Priset började delas ut 1995 och storleken var då 9 000 mark. I dag har prissumman vuxit till 12 000 euro. 2010 och 2012 delades inget Choraeuspris ut.


Pristagare

Lolan Björkman - 1995

Sven-Erik Klinkmann - 1996

Carita Nyström - 1997

Anita Wikman - 1998

Ralf Norrman - 1999

Anna-Lisa Sahlström - 2000

Gösta Ågren - 2001

Leif Sjöström - 2002

Christer Laurén - 2003

Ann-Helen Attianese - 2004

Maria Sandin - 2005

Karl-Gustav Olin - 2006

Kaj Hedman - 2007

Marita Gleisner - 2008

Bertel Nygård - 2009

Ingen utdelning - 2010

Kenneth Myntti - 2011

Ingen utdelning - 2012

Ralf Andtbacka - 2013

Wava Stürmer - 2014

Eva-Stina Byggmästar - 2015

Berndt Berglund - 2016

Ann-Luise Bertell - 2017

Gurli Lindén - 2018

Wasa Teater - 2019

Lars Sund - 2020

Catharina Östman - 2021