Choraeuspriset

Choraeuspriset delas ut utan ansökan. Pristagaren belönas inte i första hand för ett enskilt verk utan för författarskapet, inklusive författarskap som inte hunnit bli omfattande men visar på begåvning, skicklighet och originalitet. Även organisationer och institutioner som befrämjar den svenskösterbottniska litteraturen kan erhålla priset.

Pristagaren utses av stiftelsens styrelse.

Priset började delas ut 1995 och storleken var då 9 000 mark. I dag har prissumman vuxit till 12 000 euro.

Författaren Michael Choraeus har fått ge namn åt stiftelsens litterära pris. Det var det naturliga valet, enligt författaren Gösta Ågren som satt i styrelsen 1995, när priset delades ut första gången.

– Vi ville ha ett värdigt och meningsfullt prisnamn. Choraeus poesi och storartade predikningar var främst ägnade freden och internationalismen. Han tillhörde förromantikerna, den första moderna, humanistiska generationen i svenskspråkig litteratur.

Choraeus var född i Vörå 1774 men reste i femtonårsåldern till Västerås, när hans far avlidit. Han togs om hand av släktingar, som såg till att han fick gå i gymnasium i Västerås och senare studera vid Uppsala universitet. Därefter var han verksam som informator i Jakobstad och Åbo en tid, innan han flyttade tillbaka till Sverige. Han avled i lungsot 1806.

Michael Choraeus vistades mest i Sverige men hade starka band till Finland, liksom Frans Michael Franzén, som postumt gav ut hans samlade dikter 1815.

– Enligt Gösta Ågren hade förromantikens humanistiska generation ett starkt finländskt inslag.


Pristagare

1995 Lolan Björkman

1996 Sven-Erik Klinkmann

1997 Carita Nyström

1998 Anita Wikman

1999 Ralf Norrman

2000 Anna-Lisa Sahlström

2001 Gösta Ågren

2002 Leif Sjöström

2003 Christer Laurén

2004 Ann-Helen Attianese

2005 Maria Sandin

2006 Karl-Gustav Olin

2007 Kaj Hedman

2008 Marita Gleisner

2009 Bertel Nygård

2010 Ingen utdelning

2011 Kenneth Myntti

2012 Ingen utdelning

2013 Ralf Andtbacka

2014 Wava Stürmer

2015 Eva-Stina Byggmästar

2016 Berndt Berglund

2017 Ann-Luise Bertell

2018 Gurli Lindén

2019 Wasa Teater

2020 Lars Sund

2021 Catharina Östman

2022 Yvonne Hoffman

2023 Dennis Rundt