Utdelning 2017

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

delar i år ut sammanlagt 44 350 euro till enskilda författare samt till organisationer och bokutgivare. I summan ingår Choraeuspriset 10 000 euro, som 2017 går till Ann-Luise Bertell.

Författare

Ann-Sofi Backgren, Molpe, nyutgåva av Petrus Nordmanns bok Starka prästen (1919), 500 euro, Berndt Berglund, Jakobstad, roman och diktsamling, 1000, Greta Blomqvist, Jakobstad, nyutgåva av diktsamlingen Folket från norr (1985), 500, Kimmo Eränen, Lappfjärd, bok om Lappfjärds ådals historia, 500, Bo Isomaa, Jakobstad, bok med arbetsnamnet Ljus över skären, 500, Bjarne Ismark, Korsnäs, roman i serien Stjärnfararsviten, 500, Helene Jern, Norrnäs, barnboken Trixi flyttar, 500, Pär Jonasson, Jakobstad, intervjubok om bandkulturen i Jakobstad, 500, Malin Klingenberg, Jakobstad, vistelse i författarresidens i Visby, 350, Gurli Lindén, Nykarleby, diktsamlingen Nattbok, 1000, Roy Michelson, Töjby, roman, 1000, Britta Nygård och Monica Haga, Lidingö, boken Tango och psalmsång, 500, Carita Nyström, Korsnäs, berättelser från 1950-talet, 1000, Karl-Gustav Olin, Jakobstad, boken Gränskriget, 1000, Boris Salo, Jakobstad, lokalhistorisk roman, 500, Alexandra Sandbäck, Kronoby, boken Ett hemman vill jag rädda – Den österbottniska ödegården, 500, Metha Skog, Vasa, diktmanus, 1000, Sofie Stara, Jakobstad, roman med arbetsnamnet Jordband, 750, Ellen Strömberg, Jakobstad, roman, 500, Lisen Sundqvist, Jakobstad, boken Den mekaniska trädgården, 750, Charles Söderman, Molpe, bok med tecknade serier, 500, Lina Teir, Härkmeri, boken Vad jag såg, 1000.

Organisationer och bokutgivare

Arbetsgrupp för planering av Wasa Teaters 100-årshistorik 2019, Vasa, 500 euro, Ellips, Vasa, bokutgivning, 1500, Filmkollektivet Ekta, Vasa, projekt EDITH, 1000, Finlands kristliga studentförbund, Vasa, tidskriften Ad Lucem, 500, Finlands svenska litteraturföreningar, Vasa, skrivarkurser och tidskriften Presens, 500, Garantiföreningen för Finlands fredsförbund, Vasa, tidskriften Fredsposten, 1500, KulturÖsterbotten, Vasa, projekt Brösttoner, 2000, Labyrinth Books, Korsholm, bokutgivning, 2000, Marginal, Maxmo, bokutgivning, seminarium och bokmässor, 1500, Scriptum, Vasa, bokutgivning och 30- årsjubileet, 4000, Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, verksamheten och tidskriften Horisont, 4000, Vasa stadsbibliotek–landskapsbibliotek, Vasa, Vasa littfest, 500