Utdelning 2018

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

delar 2018 ut sammanlagt 46.000 euro, varav 13.000 går till författarstipendier samt 23.000 till organisationer och bokutgivare. I totalsumman 46.000 ingår Choraeuspriset, 10.000 euro, som delas ut utan ansökan.

Enskilda författare

Lolan Björkman, Kronoby, fortsatt litterär verksamhet, 1000 euro, Malin Båtmästar, Vasa, boken Malins supermat, 500, Göran Ekström, Vasa, diktsamling, 500, Sonja Finholm, Bosund, historik/reportagebok om idrotten i Larsmo, 500, Brita Gustafsson, Jakobstad, Lepplax lokalhistoria, 500, Kaj Hedman, Karleby, novellsamling och övrig litterär verksamhet, 2000, Emely Häggdahl Lund, Molpe, fantasyroman, 500, Marianne Käcko, Purmo, En bok om barn och kärlek, 500, Karl-Gustav Olin, Jakobstad, bokprojektet Emigranterna down under, 1000, Johnny och Janne Ramstedt, Åbo, romanen ”När dimmorna skingras”, 1000, Oscar Rossi, Stockholm, Diktsamlingen Detaljerna och övrig litterär verksamhet, 1000, Sofie Strandén-Backa, Kållby, boken Minnesvärt, 500, Charles Söderman, Molpe, bok med satiriska serier, 500, Catharina Östman, Vasa, roman, 2000.

Organisationer och bokutgivare

Arbetsgrupp Kosköboken, Koskö, lokalhistoria, 500 euro, Arbetsgrupp Södergård, Nordman, Lillas, Vasa, bok om dansorkestrar i Svenska Österbotten 1950-1990, 500, Arbetsgrupp Taivassalo, Rajala-Granstubb, Malax, filmmanus, 1000, Ellips, Vasa, bokutgivning, 2000, Finlands kristliga studentförbund, Vasa, tidskriften Ad Lucem, 500, Finlandssvenska litteraturföreningar, Vasa, tidskriften Presens, 500, Garantiföreningen för Finlands fredsförbund, Vasa, tidskriften Fredsposten 2000, KulturÖsterbotten, Vasa, skrivarutbildning för
gymnasieelever, 1000, KulturÖsterbotten, Vasa, ordkonst, 1500, Labyrinth Books, Korsholm, bokutgivning, 2000, Malax museiförening, Malax, boken Sjukdom och död i Malax 1800-1899, 500, Marginal, Maxmo, bokutgivning och övrig verksamhet, 2000, Scriptum, Vasa, bokutgivning och marknadsföring, 4000, SLEF-Media, Vasa, boken I apostlarnas spår, 500, Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, tidskriften Horisont och övrig verksamhet, 4000, Vasa stadsbibliotek, Vasa LittFest 2018, 500.