Utdelning 2019

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

delar 2019 ut sammanlagt 45.000 euro i form av enskilda författarstipendier samt understöd till organisationer och bokutgivare. I totalsumman 45.000 ingår Choraeuspriset, 10.000 euro, som delas ut utan ansökan. Antalet ansökningar ökade 2019 med hela 40 procent.

Författare

Ann-Luise Bertell, roman, 2000 euro, Ann-Sofi Carlsson, flera litterära projekt, 500 + 1000, Mia Damberg, bok med fotografier och texter, 500, Håkan Eklund, reportagebok, 500, Rosanna Fellman, deltagande i författarskola, 500, Jennifer Granqvist, diktsamling, 500, Heidi Hakala, essäsamling, 1000, Bjarne Ismark, roman, 500, Helena Jeppe, skrivarkurs, 500, Emma Kanckos, roman, 500, Slavica Milosavljevic, översättning av svenskösterbottnisk lyrik till serbiska, 500, Alaric Mård, bok om funktionsnedsättning, 300, Karl-Gustav Olin, fortsatt populärhistoriskt författarskap, 500, Boris Salo, bok om arbetslivet, 500, Alexandra Sandbäck, roman, 1000, Nicklas Smith, webbserien ”Poetens
lördagssoffa”, 500, Dea Solin, roman, 500, Charles Söderman, tecknad barnbok, 500, Thomas Vikström, roman, 500.

Organisationer, bokutgivare, arbetsgrupper

Arbetsgrupp Slotte-von Wright, kortprosabok, 700, Bennäs-Lövö marthaförening, 100-årshistorik, 500, Föreningen E (Ellips), bokutgivning, 2000, KulturÖsterbotten, projekt Brösttoner, ordkonst, litteraturseminarium med mera, 1000 + 1000, Labyrinth Books, bokutgivning, 1500, Marginal förlag, bokutgivning, 2000, Minimal förlag, bokutgivning, 1500, Norrnäs ungdomsförenings hembygdssektion, bok om fäbodbruk i skärgården, 500, Närpes hembygdsförenings boksektion, historisk roman, 500, Närpesnejdens fredsförening, 90-årshistorik, 500, Petalax skola, skrivprojekt, 500, Scriptum / Boklund Publishing, bokutgivning, 2000, Skrivarakademin, fortsatt verksamhet, 1000, Svenska Österbottens litteraturförening, fortsatt verksamhet och utgivning av Horisont, 4000, tidskriften Ad Lucem, 500, tidskriften Fredsposten, 2000, Vaasa littfest, 500.