Utdelning 2021

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

delar 2021 ut sammanlagt 46.690 euro i form av enskilda författarstipendier samt understöd till organisationer och bokutgivare. I totalsumman ingår Choraeuspriset, 12.000 euro, som delas ut utan ansökan.

Författare

Håkan Eklund, reportagebok,1200, Rosanna Fellman, diktsamling, 1500, Kim Filppula, bok med teckningar, 600, Erica Håkans, essäbok, 500, Bo Isomaa, fotobok, 600, Henrik Jansson, roman, 1200, Helena Jeppe, skrivkurser och skrivworkshopar, 490, Emma Kanckos, diktsamling,1400, Minna Knutar, bok om pappans unika stickmönster, 600, Jasmine Langels, roman, 600, Berit och Magdalena Lillås, vykortsserie med djur i text och bild, 600, Wilma Möller, ungdomsroman, 400, Sara Nyman, diktsamling, 600, Yasmin Nyqvist, doktorsavhandling om Anna Bondestams och Leo Ågrens romaner (litteratur och arkivresor), 600, Johanna Rossi, roman, 600, Sofia Rönn, roman, 600, Boris Salo, idéhistoria, 600, Metha Skog, diktsamling, 1000, Nina Thodén, biografi, 600, Maria Österåker, en ”gräv där du står”-bok, 600.

Organisationer och bokutgivare

Arbetsgrupp Kosköboken, 600, Arbetsgrupp Sarah Åkerman, bokprojekt, 600, Finlands fredsförbund, utgivning av Fredsposten, 2500, Björkmans förlag, bokutgivning, 500, Boklund/Bokens Hus i Vasa, fysisk plats och webbarenor för möten kring böcker, 2000, Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum, museihistorik, 600, Finlands fredsförbund, utgivning av Fredsposten, 2500, Föreningen E, bokutgivning, 2000, Hellas förlag, bokutgivning, 600, Kantlax byaforskare, lokalhistoria, 600, Rekorörelsen, bok om den globala direktförsäljningen av lantbruksprodukter, ett svenskösterbottniskt initiativ, 600, SLEF-Media, utgivning av Kristian Nymans tredje roman, 500, Strandby byaråd, historik, 600, Söfuk/KulturÖsterbotten, barnlitteraturfestival, 1700, Svenska Österbottens litteraturförening, verksamheten och Horisont, 4500, Wasa LittFest, litteraturfestival, 600, Övermark skola, sagobok, ett EU- projekt, 700, Övermalax Marthaförening, 100-årshistorik, 600.