Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

är – som namnet och stadgarna säger – en stiftelse som ska stödja författare, litteratur, bokutgivning och annan litterär verksamhet i Svenska Österbotten. Författaren Olof Granholm, som grundade stiftelsen 1986, har i ett skriftligt dokument tillfogat: ”... med särskilt beaktande av litterär verksamhet till främjande av fred och internationellt samförstånd.”

Stiftelsen hade till en början en begränsad utdelning men har under årens lopp vuxit till sig. Halvvägs i 2010-talet är den årliga utdelningen av stipendier och understöd drygt 40 000 euro, vari ingår Choraeuspriset som delas ut utan ansökning. Choraeuspriset har delats ut från 1995, med undantag för åren 2010 och 2012.

Stipendier och understöd lediganslås att sökas på senhösten, genom annons i de svenskösterbottniska tidningarna. Se särskilda anvisningar och ansökningsformulär!

Läs om årets Choraeusprisvinnaren 2021, Catharina Östman här.