Stipendier och understöd

Stiftelsens styrelse delar ut stipendier till enskilda författare och arbetsgrupper samt understöd för bokutgivning till institutioner, organisationer och förlag i Svenska Österbotten. Även forskning i svenskösterbottnisk litteratur kan stödjas. Deltagare i skrivarkurser och författarutbildning samt arrangörer av skrivarutbildning (exempelvis skolor, modersmålslärare och bibliotek) också är målgrupp för stiftelsens utdelning.

Stipendierna och understöden lediganslås på hösten, vanligen i november. Annons ingår i Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Meddelande om beviljade och avslagna ansökningar skickas ut efter styrelsens utdelningsmöte i mars/april. Meddelande om beviljade stipendier och understöd tillställs också massmedierna och offentliggörs på stiftelsens webbplats.

Kraven på redovisning av hur stipendier och understöd används skärptes 2017. Inom ett år efter att stöd beviljats bör redovisning vara styrelsen till handa, antingen i form av den tryckta boken (om det gäller ett bokprojekt) eller en skriftlig redogörelse. Om redovisning uteblir påverkas möjligheten att beviljas understöd på nytt.

Man ansöker om stipendier och understöd med det formulär som finns på stiftelsens webbplats. Fritt formulerade ansökningar tas inte emot. Utförliga kontaktuppgifter och bankförbindelse ska bifogas.

Frågor kan ställas till sekreteraren/skattmästaren, adress Vallavägen 11, 65630 Karperö, tfn 050-4909521, e-post ulricataylor@gmail.com.

Ansök direkt på vår webb

Ansökningstiden för stipendier och understöd 2024 är 15.11.2023 till 15.1.2024.

Privatpersoner ansök här

Arbetsgrupper, organisationer, institutioner och förlag ansök här