Choraeuspriset 1997

tilldelas

Carita Nyström

för ett mångsidigt och rikt författarskap – lyrik, essäistik, romaner och intensiva, skönlitterärt dokumentära betraktelser. Pristagaren har därtill idogt verkat för den svenskösterbottniska litteraturen inom Vasa läns konstkommission och dessutom funnit tid för arbete med barns ordbruk i form av en nyskapande kurs, lokaliserad till biblioteket i Korsnäs.

Prissumman är 9700 mark.