Choraeuspriset 2000

tilldelas

Anna-Lisa Sahlström

för hennes framgångsrika författarskap. Sedan debuten 1975 med Arbetarstaden, som skildrar arbetarkvarterens framväxt i Vasa, har hon i en rad fiktiva, dokumentära böcker skildrat intressanta skeden i österbottnisk och finländsk historia. Ett exempel på en sådan skildring är romanen En såg sig om – och vände. Romanen utkom 1995.

Prissumman är 20 000 mark.