Choraeuspriset 2004

tilldelas

Ann-Helen Attianese

för hennes framgångsrika verksamhet som författare och handledare i kreativt skrivande för barn och ungdomar. Ann-Helen Attianese fick sitt genombrott som författare med romanen Monte Solaro, med handlingen förlagd till Capri i Italien. Sedan dess har hon gett ut flera diktsamlingar. Den senaste, klockan är tvåtusen och ingenting har hänt, utkom 2003 i anslutning till Författarnas andelslags 20-årsjubileum. Dessutom har Ann-Helen Attianese redigerat flera antologier och verkat som vikarierande chefredaktör för kulturtidskriften Astra Nova.Ann-Helen Attianese har under det senaste decenniet gjort bestående insatser som handledare i ordverkstäder för barn. Dessutom har hon under en treårsperiod varit kursledare för skrivarlinjen vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Ann-Helen Attianese är engagerad inom en rad organisationer och har bland annat under många år verkat som sekreterare för Svenska Österbottens litteraturförening.

Prissumman är 6000 euro.