Choraeuspriset 2005

tilldelas

Maria Sandin

för hennes mångåriga och framgångsrika kulturgärning. Som redaktör för tidskriften Horisont höll hon spalterna öppna för den svenskösterbottniska litteraturen och var mån om att bland medarbetarna ha kunniga skribenter, som recenserade den flod av litteratur som väller fram, även här. Dessutom har hon verkat som kritiker i dagspressen. I välformulerade, alltid personliga och engagerande resonemang kring litteratur och teater har hon gett, för att citera henne själv i en avskedskolumn i Horisont, ”uttryck för övertygelsen att litteratur, konst och filosofi i vid mening utgör nödvändiga konstruktiva motkrafter i tillvaron”.

Prissumman är 7000 euro.