Choraeuspriset 2006

tilldelas

Karl-Gustav Olin

för hans mångåriga och framgångsrika gärning. Som författare till ett dussin populärvetenskapliga böcker, som nästan uteslutande handlar om österbottniska emigranter, har Karl-Gustav Olin skaffat sig en stor och intresserad läsekrets. Böckerna skildrar emigrantöden i Kalifornien, Alaska, Klippiga bergen, Nya Sverige-kolonin, Västindien, Sydamerika och Sydafrika. Graftonaffären, som utkom 1993, handlar om smuggling av vapen till Finland. de dramatiska händelserna utspelades i Larsmo 1905. Flera av Karl-Gustav Olins böcker har utkommit i flera upplagor och fått god spridning både i Finland och i Sverige. Om sitt författarskap säger Karl-Gustav Olin att han vill berätta om verklighetsbakgrunden till pojkboksäventyren.

För närvarande har Karl-Gustav Olin återupptagit forskningen runt våra första Amerikafarare. Hans kommande bok kommer att handla om Sveriges koloniala äventyr i Nordamerika under 1600-talet Tyngdpunkten skall ligga på finlandssvenskarna. Sven Skute från Kronoby spelar en central roll i denna populärhistoriska skildring. Vi är säkert många som bildligt talat vill vandra i forskaren, författaren och äventyraren Karl-Gustav Olins fotspår.

Prissumman är 8000 euro.