Choraeuspriset 2007

tilldelas

Kaj Hedman

för hans mångåriga och framgångsrika gärning som skönlitterär författare och kulturjournalist. För en bred allmänhet är Kaj Hedman kanske mest känd för sina kolumner och artiklar i finlandssvenska dagstidningar och kulturtidskrifter. Hedman är övertygad om att man kan förverkliga det kristna kärleksbudskapet i ekologi, humanism och jämställdhet. I sina texter strävar han efter att motarbeta fundamentalism och trångsynthet.

Kaj Hedman har publicerat åtta diktsamlingar. Av dessa har två översatts till finska. hans nionde diktsamling utkommer i höst på Förlaget Scriptum.

Kaj Hedmans dikter kännetecknas av en lågmäld men pregnant ton och ett absolut gehör för språkets valörer och betydelser. Sin inspiration finner han i naturen, musiken och människan.

Panikboken – En berättelse om borderline väckte berättigad uppmärksamhet när den kom ut 2003. I denna bok beskriver författaren välformulerat, analytiskt och med distans det utsatta barnet, den osäkre ynglingen och den panikslagne mannen. Samtidigt är boken starkt personlig och djupt berörande.

Kaj Hedmans författarskap är ett fönster som öppnar sig såväl utåt som inåt. Genom detta fönster låter han oss se det stora i det lilla och det gränslösa i det till synes begränsade.

Prissumman är 8000 euro.