Choraeuspriset 2008

tilldelas

Marita Gleisner

för hennes mångsidiga och framgångsrika gärning som skönlitterär författare. Marita Gleisner skildrar på ett fräscht och okonventionellt sätt och med ett stort inslag av humor den finlandssvenska vardagsverkligheten. Hon blandar ömhet, ironi och galghumor på ett för henne karaktäristiskt sätt.Sedan debuten med Harlekinburen 1992 har Marita Gleisner gett ut fem romaner och flera barn- och ungdomsböcker. Hennes tredje roman Albatrossen översattes och kom ut på tyska 2002. Dessutom har hon medverkat i flera tyska antologier.Med barn- och ungdomsboken Faster Nadjas gata vann Marita Gleisner första pris i Ålands litteraturförenings pristävling 2003. Hon har också placerat sig väl i andra finlandssvenska, litterära tävlingar.1998 fick Marita Gleisner motta Svenska Österbottens kulturfonds litterära pris. Under senare år har Marita Gleisner deltagit med berättelser om barn och djur i flera antologier i Finland. Hon bidrar också med berättelser i LL-boken.

Prissumman är 8000 euro.