Choraeuspriset 2011

tilldelas

Kenneth Myntti

för hans oförvägna och analytiska sätt att belysa finlandssvenskarnas situation i ett alltmer utsatt Svenskfinland.

Kenneth Myntti fick fast anställning som journalist på Vasabladet 1988 och har sedan 2006 i huvudsak fungerat som ledarskribent.

Kenneth Myntti har i sina ledare och debattartiklar framför allt fokuserat på de hot och utmaningar finlandssvenskarna står inför och han har snabbt utkristalliserat sig som en av Svenskfinlands kunnigaste och viktigaste sanningssägare.

År 2010 gav Kenneth Myntti ut den uppmärksammade och kritikerrosade boken Svenskan på offensiven eller intensiven, en debattbok och tillika ett politiskt uppslagsverk, där han med stilistisk skärpa och stor journalistisk integritet lyfter fram de mekanismer som orsakat och fortsättningsvis orsakar de svenska domänförlusterna samt ger konkreta förslag på hur den negativa trenden kan vändas.

På Runebergsdagen 2011 tilldelades Kenneth Myntti Svenska litteratursällskapets i Finland pris för Svenskan på offensiven eller på intensiven. Litteratursällskapet uppmärksammade i sin prismotivering bland annat att Mynttis analys av svenska språkets ställning i vårt land är ett viktigt bidrag till debatten om det tvåspråkiga Finlands framtid.

Prissumman är 10000 euro.