Choraeuspriset 2013

tilldelas

Ralf Andtbacka

för hans framgångsrika författarskap som lyriker samt för hans intensiva arbete bland annat som kritiker för att skapa förutsättningar för att stärka och synliggöra litteraturen – inte minst gällande unga, lovande lyriker – i vårt eget landskap. Om sitt eget författarskap har Ralf Andtbacka sagt: ”Skrivandet är det som återstår. Detta är en vägkorsning i tanken jag återkommer till med jämna mellanrum. Den är besläktad med insikten om att det enda sättet för mig att vara författare är att ’sluta’ vara författare.”

Bland kritiker har han karaktäriserats som en viktig representant för den finlandssvenska innovativa poesin. Hans lyrik är experimentell, urban, postmodernistisk och klassisk i en fruktbar kombination. Den uppvisar en mångfald både till form och motiv. Anglosaxiska influenser smälter samman med finlandssvensk tradition på ett nyskapande sätt. Ralf Andtbacka är en ”motvillig romantiker”, för att citera honom själv. ”Jag genomskådar människorna men vill vara mitt i dem”, säger han.

Ralf Andtbackas lyriska författarskap har rönt berättigad uppmärksamhet. Två gånger har han varit nominerad för Runebergspriset, år 1999 för diktsamlingen Café Sjöjungfrun och år 2012 för Magnetmemoarerna. År 2009 belönade Svenska litteratursällskapet honom för diktsamlingen Wunderkammer.

Ralf Andtbacka är född 1963 i Kronoby och sedan 1990 bosatt i Vasa. Han har bland annat undervisat i språk och filosofi vid Vasa svenska aftonläroverk. Under åren 2000–2005 var hans länskonstnär i litteratur i Österbotten. han var också den drivande kraften bakom skapandet av Vasa LittFest, som blivit en litterär festival. Andtbacka är en av grundarna av förlaget Ellips, som har som mål att publicera litterära verk av hög kvalitet.

Prissumman är 10 000 euro.