Utdelning 2014

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

delar 2014 ut sammanlagt 40 500 euro till enskilda stipendiater samt till arbetsgrupper, institutioner, organisationer och förlag. Summan är densamma som i 2013 års utdelning. Antalet projekt som får stöd är 24.

I summan 40 500 ingår Choraeuspriset – 10 000 euro – som går till Wava Stürmer 10.000 euro. För motivering se under avdelningen Choraeuspriset.

Enskilda personer

Monica Björk, Jakobstad, för bok med dikter och bilder, 500 euro, Kurt Gullberg, Solf, för boken Skeppsbyggarland, 2000, Hans Hästbacka, Närpes för bok om fåglar i vardagen, 1500, Hanna Klingenberg, Vasa, för skrivarkursen Manus 2014, 500, Pernilla Landén, Edsevö, för bok om smärthantering, 500, Anne Manner, Malax, för bok om äldreomsorgen, 500, Roy Michelson, Harrström, för novellsamling och roman, 1000, Carita Nyström, Korsnäs, för roman om författaren Sara Wacklins liv, 3000, Metha Skog, Vasa för lyrikbok med teckningar, 1000, Simon Staffans, Vasa, för romanen CONNECTED med mångmediala strategier, 500.

Arbetsgrupper, institutioner, organisationer och förlag

Arbetsgrupp  Bergström & Lindholm, Korsholm/Vasa, för bok om bondgårdarna på Stundars, 500 euro, Arbetsgrupp Boken om Kärklax, Kärklax, 500, Arbetsgrupp Närviläboken, Karleby, 500, Arbetsgrupp Norrgrann & Bondegård, Närpes, för bok om personer som lever på ovanliga villkor, 500, Arbetsgrupp Storm, Nystrand, Hästbacka & Bondas, Korsholm, för bok om allmogemöbler i Björkö, 1500, Ellips förlag, Vasa, för utgivningen, 2500, Fredsposten, Vasa, för utgivningen, 500, Förlaget Scriptum, Vasa, för utgivningen, 3500, Labyrinth Books, Nykarleby, för utgivningen, 3500, Malax museiförening, Malax, för boken Husbönder och bomärken i Malax och Bergö, 500, Molpe marthaförening, Molpe, för 80-årshistorik, 500, Rökiö biblioteksförening, Vörå, för färdigställandet av byhistoriken, 500, Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, för utgivning av Horisont och för verksamheten, 4000, Vasa svenska lärarförening, Vasa jubileumsskrift i samband med 40-årsjubileet, 500.