Utdelning 2016

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse
för den svenskösterbottniska litteraturen

delar i år ut sammanlagt 45 200 euro till enskilda stipendiater samt till organisationer och arbetsgrupper. Summan är något större än i 2015 års utdelning. Antalet stipendier och understöd är 29.
I summan ingår Choraeuspriset 10 000 euro.

Enskilda stipendiater

Ann-Helen Attianese, Maxmo, roman, 2000 euro, Ann-Sofi Backgren, Molpe, nyutgivning av J O Åbergs "Fyrvaktaren på Moikepää" (1883), 500, Ann-Luise Bertell, Vörå, roman, 2000, Johanna Boholm-Saarinen, Jomala, novellsamling, 1000, Stina Engvall, Kristinestad, barn- och ungdomsbok, 500, Kaj Hedman, Karleby, bok med lyrik, prosadikter och miniatyressäer, 2000, Mikael Herrgård, Korsholm, bok om kyrkresor och samfärdsel i väglöst land, 1000, Martin Karlsson, Vasa, diktsamling, 500, Jan Kronholm, Mariehamn, bok om österbottning i Kina, 500, Irene Larsson, Bennäs, roman för tonåringar, 500, Victor Nylund, Hägersten (Sverige), diktsamling, 500, Boris Salo, Jakobstad, praktisk idéhistoria, 500, Jolin Slotte, Sjundeå, prosalyrisk berättelse, 1000, André Storfors, Vasa, bok om ordstäv och talesätt i Svenska Österbotten, 500, Charles Söderman, Molpe, bok med tecknade serier, 500, Lorenz Uthardt, Malax, bok om jaktetik, 500, Joanna Vikström Eklöv, Lillby, barnbok, 700, Catharina Östman, Vasa, romantrilogi, 2000.

Organisationer och arbetsgrupper

Ellips, Vasa, bok med essäer om finlandssvensk poesi, 1500 euro, Finlands svenska litteraturföreningar, Vasa, tidskriften Presens, 500, Garantiföreningen för Finlands fredsförbund, Vasa, tidskriften Fredsposten, 1000, Jacob Tegengren-Sällskapet, Vörå, utgivning av Erik Liljeströms biografi över Tegengren, 2000, KulturÖsterbotten, Vasa, skrivarlabb för gymnasieelever, 2000, Kvevlaxbygdens dialektforskare, Korsholm, bok om dialekter, talesätt och historier, 500, Labyrinth Books, Korsholm, bokutgivning, 2000, Malax museiförening, Malax, bok om sjömannen Leander Bonn, 500, Projekt Menskligt, Vasa, bok med mensberättelser, 500, Scriptum, Vasa, bokutgivning, marknadsföring, bokmässor, 4000, Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, tidskriften Horisont och verksamheten, 4000.