Utdelning 2024

Styrelsen för Olof och Siri Granholms stiftelse för den svenskösterbottniska litteraturen delar 2024 ut sammanlagt 46.700 euro i form av enskilda författarstipendier samt understöd till organisationer och bokutgivare. I totalsumman ingår Choraeuspriset, 12.000 euro, som delas ut utan ansökan.

Författare och arbetsgrupper
Arbetsgruppen På tapeten, bildverk om historiska tapeter, 500
Emma Ahlgren, roman, 1000
Marita Bagge, Murmursunds allehanda, 500
Kimmo Eränen, fotobok, 500
Mats Fors, roman 500
Tom Forsman, bok om spelmansmusik, 500
Charlotta Frantz, novellsamling, 500
Eva Grahn, diktsamling, 2000
Jennifer Granqvist, diktbok, 500
Yvonne Granqvist, roman, 500
Anci Holm, roman, 500
Marita Holmlund, bok, 250
Bo Isomaa, fotobok, 500
Henna Johansdotter, roman, 500
Camilla Khalili, bok, 500
Lena Lindgård, roman, 1000
Kenneth Nordin, roman, 500
Staffan Portin, bok, 500
Iris Sjöberg, bok, 250
Nicko Smith, bok om österbottniska poeter, 500
Lars Westerlund, biografi, 500
Annika Åman, roman, 1000
Catarina Östman, roman, 2000 

Organisationer och bokutgivare
Finlands Fredsförbund rf, utgivning av Fredsposten, 3000
Finlandssvenska Föreningen i Göteborg, litteraturseminarium, 200
Föreningen E r.f., litterär verksamhet, 2500
If Nykarlebynejden rf, 50-årshistorik, 500
IK Falken, 50-årshistorik, 500
Labyrinth Books, utgivning, 2000
Ostrobothnia Australis rf, 100-årshistorik, 500
Project Liv rf, bok med anledning av föreningens 10-årsjublieum, 500 
Förlaget Scriptum, språkgranskare och lektörer, 2000
Skogsvårdsföreningen Österbotten rf, 100-årshistorik, 500
Sundom Uf rf. / Sundom Frivilliga Krisgrupp, bok, 500
Svenska Österbottens litteraturförening rf, verksamheten, 5000
Österbottens bokmässa 2024, 1500 

Choraeuspriset
Peter Sandström, 12 000